autokar

i

Autor: Pixabay

Gminy z płockiego regionu mogą ubiegać się o dotacje na zakup autobusów do dowozu dzieci do szkół

2022-09-19 6:06

Mazowieckie gminy mogą już ubiegać się o dotacje na zakup nowych autobusów do dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Nabór trwa do 7 października br. Na realizację programu władze Mazowsza przeznaczą 10 mln zł.

Od września naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zaczęło około 700 tys. uczniów. Nie każdy z nich ma szkołę tuż pod swoim domem czy blokiem. „Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego celem jest właśnie pomoc gminom z Mazowsza w realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży, w tym również z niepełnosprawnością, do szkół. Program będzie realizowany w latach 2022-2023.

– Mamy świadomość, że tego typu działania to olbrzymie wyzwanie dla gmin i ich budżetów. Dlatego tym razem proponujemy program dwuletni. Chcemy, aby samorządy miały czas na przygotowanie i przeprowadzenie niezbędnych procedur. Nabór trwa do 7 października, a maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 300 tys. zł - mówi Elżbieta Lanc członkini zarządu województwa mazowieckiego.

autobusy plakat

i

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jak wynika z przeprowadzonej przez urząd marszałkowski ankiety, na 181 samorządów, które wzięły w niej udział, 164 dowożą dzieci i młodzież do szkół. 59 gmin posiada własne busy, spośród nich aż 43 korzysta równocześnie z usług przewoźników zewnętrznych. 105 jednostek korzysta tylko z przewoźników zewnętrznych. Główne problemy, które w ankiecie sygnalizowały samorządy to m.in.: wyeksploatowane własne pojazdy, wysokie i wciąż rosnące koszty dowozu, brak komunikacji zastępczej oraz skomplikowane procedury przetargowe obowiązujące przy wyłanianiu przewoźników. Gminy wskazywały także na rosnącą liczbę dzieci, które trzeba dowieść do szkół, sezonowość dojazdów, problemy z wywiązywaniem się z umów przez firmy zewnętrzne, a także dostosowanie pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością.