AN Haker

i

Autor: Urząd Miasta Płock

Hakerzy opanują Płock! Bez paniki, będą programować w miejskie aplikacje

2022-09-15 7:15

Miasto Płock już po raz piąty organizuje Hackathon i zaprasza młodych entuzjastów innowacji do stworzenia miejskiej aplikacji. Maraton programistyczny odbędzie się 24-25 września 2022 roku w Centrum Edukacji Grupa Orlen przy alei Floriana Kobylińskiego 25 w Płocku.

egoroczny Hackathon odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju- inicjatywy mającej na celu wspieranie i promocję działań realizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zagadnienia, z jakimi będą mierzyć się uczestnicy, są blisko związane z kierunkami działania określonymi w globalnej Agendzie 2030, w myśl której wszystkie państwa członkowskie ONZ wspólnie działają na rzecz przekształcania świata.

- Hackathon to nie tylko rywalizacja, programowanie i kodowanie. Jako organizatorzy, bardzo duży nacisk kładziemy na przekazanie uczestnikom wiedzy, która będzie pomocna na etapie komercjalizacji stworzonych projektów oraz zakładania własnego biznesu. Jestem pewien, że wspieranie potencjału tych niezwykle ambitnych i utalentowanych młodych ludzi pomoże im odnieść sukces, a zaprojektowane rozwiązania długo będą służyć mieszkańcom Płocka – podkreśla Andrzej Nowakowski, prezydent Miasta Płocka.

Dobrani w 3-osobowe zespoły, uczestnicy hackathonu będą mieli za zadanie stworzyć aplikację odpowiadającą na potrzeby mieszkańców. Młodzi innowatorzy pod okiem doświadczonych ekspertów zaprojektują rozwiązania nawiązujące do jednego z trzech proponowanych tematów:

  • Integracja społeczna: aplikacje związane z włączeniem mniejszości narodowych do życia społecznego na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem grup uchodźców z Ukrainy w zakresie: edukacji, zdrowia, kultury, administracji i życia społecznego.
  • Energia odnawialna − energia przyszłości: aplikacje związane z energią odnawialną w szczególności ułatwiające identyfikację rozwiązań najlepszych dla budynków o przeznaczeniu mieszkalnym i gospodarczym, terenów otwartych w mieście i poza nim; również aplikacje wykonujące analizę opłacalności inwestycji w OZE, analizę techniczną i wdrożeniową rozwiązań, a także wspierające optymalizację zużycia energii i promujące dobre nawyki.
  • Miasto dla młodych: aplikacje zachęcające młodych ludzi do budowania przyszłości w Płocku np. ułatwiające poszukiwanie uczelni, pracy, mieszkania, możliwości spędzania wolnego czasu oraz ukazujące zalety życia w mniejszym mieście, np.: baza uczelni i kierunków z kryteriami rekrutacji, ośrodki sportu i rekreacji, miejsca rozrywki i gastronomii; porównanie kosztu życia w małych i dużych ośrodkach miejskich czy dostępne programy wsparcia oferowane przez administrację samorządową i rządową dla młodych ludzi – w zakresie mieszkania, pracy.

Zespół można zarejestrować na stronie: hackathon.plock.eu do 20 września 2022 roku (decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona) a wszystkie aktualności publikowane są na fanpage’u wydarzenia.