piec

i

Autor: seatoboy

Mieszkańcy Płocka mogą starać się o dofinansowanie wymiany pieca węglowego

2021-02-15 10:03

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest na wymianę systemów ogrzewania w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasto Płock, polegającą na likwidacji palenisk węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

  • kotła gazowego,
  • kotła olejowego,
  • podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • źródła ciepła zasilanego energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku),
  • pompy ciepła

Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów poniesionych na demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania udokumentowanych fakturą/ paragonem.

Wysokość dotacji wynosić będzie:

  • 200 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania,
  • maksymalnie 100 zł za każde zlikwidowane palenisko węglowe.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w określonym terminie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Termin składania wniosków: od 15.02.2021 r. do 30.10.2021 r.

Diesel może być ekologiczny jak elektryk | ESKA XD - Prosto z salonu #15
Sonda
Czy za rażące naruszenie przepisów drogowych kierowcy powinni tracić prawo jazdy dożywotnio?