działka

i

Autor: Pixabay

ROD

Pieniądze dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Płocku

2024-05-13 6:12

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Płocka dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać w terminie od 13 do 24 maja 2024 r.

Rodzinne ogrody działkowe, tzw. ROD-y, znajdujące się na terenie Płocka mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD. Dotacja może być udzielona w wysokości 80% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 30.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Od początku funkcjonowania programu w 2018 roku samorząd Płocka udzielił w sumie 37 dotacji na łączną kwotę ponad 900 tys. zł. Za pozyskane środki ogrody najczęściej modernizowały instalacje energetyczne, remontowały świetlice czy ogrodzenia.

Rodzinne Ogrody Działkowe są nie tylko miejscem wypoczynku dla działkowców, ale także oazą zieleni w mieście. Obecnie w mieście znajduje się 21 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni ok. 250 ha, na której wydzielonych jest ok. 4700 działek.