W Płocku powstają pierwsze mieszkania dla seniora w Płocku

i

Autor: Urząd Miasta Płock

Seniorzy

W Płocku powstają mieszkania dla seniorów. Pierwsze takie na Mazowszu!

2023-11-20 9:53

A przy ul. Sienkiewicza 21 trwa już budowa bloku z mieszkaniami, które będą przystosowane do potrzeb osób starszych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Znajdzie się w nim 28 mieszkań jedno- i dwupokojowych, które będą wynajmowane właśnie w ramach programu „Mieszkanie dla seniora”.

Przygotowany Program „Mieszkanie dla seniora” umożliwia osobom 60+ wynajęcie z zasobów miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach. Aktualna propozycja wzorowana jest na dobrze funkcjonującym i cieszącym się dużym zainteresowaniem w naszym mieście Programie „Mieszkania na start”. Dlatego też część kryteriów będzie podobna. Ale są oczywiście też różnice. Jeśli chodzi o osoby uprawnione do ubiegania się o mieszkanie dla seniora, pierwszym kryterium jest wiek – co najmniej jedna osoba spośród tworzących gospodarstwo domowe będzie musiała mieć ukończone 60 lat.

Drugim kluczowym kryterium są progi dochodowe, przypadające na osoby w rodzinie – różne w zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa.Trzecie obligatoryjne kryterium, to brak tytułu prawnego wnioskodawcy do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości (wg innych szczegółowych warunków) i jednocześnie w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku wnioskodawcy nie wyzbyli się tytułu prawnego do innego lokalu.

Na jakich zasadach będą wynajmowane Mieszkania dla seniorów?

Po pierwsze, wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu wraz z załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających spełnienie warunków formalnoprawnych oraz tych, które mają wpływ na ocenę punktową. Wnioski muszą być złożone w terminie, tj. od dnia ogłoszenia naboru do końca września danego roku. Listy osób uprawnionych do podnajęcia lokalu w następnym roku kalendarzowym będą publikowane w ostatnim kwartale roku bieżącego.

Wnioski będą oceniane systemem punktowym, a na listę osób uprawnionych do podnajęcia lokalu, będą wpisywane osoby w kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych punktów. Mieszkania będą wynajmowane seniorom na okres 5 lat, przy czym mogą oni liczyć, na zawarcie kolejnych umów podnajmu, każdej na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Mieszkania mają być gotowe latem 2024 roku. Koszt budowy to ok. 9,8 mln zł. Większość tej kwoty – 7,4 mln zł – spółka Inwestycje Miejskie pozyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE