Chore dzieci w przedszkolu

i

Autor: Getty images

Ponad 60% rodziców chce zaszczepić dzieci przeciw COVID-19! To zakończy epidemię?

2021-08-31 11:15

60,8 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym zaszczepiło je lub chce je zaszczepić przeciw COVID-19, a 86,9 proc. opowiada się za powrotem do nauki stacjonarnej. 54 proc. uważa, że szkoły są dobrze przygotowane na powrót uczniów – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Nationale-Nederlanden.

W badaniu zrealizowanym w połowie sierpnia rodzice dzieci w wieku szkolnym pytani byli o zbliżający się nowy rok szkolny i obawy z tym związane. Musieli odpowiedzieć, czy zgadzają się z trzema stwierdzeniami.

Pierwsze ze stwierdzeń brzmiało: "Zaszczepiłem/am / planuję zaszczepić swoje dziecko przeciw COVID-19". 60,8 proc. badanych rodziców odpowiedziało, że się z nim zgadza, w tym 43,4 proc. że zdecydowanie się zgadza. Nie zgadza się z tym stwierdzeniem 30,5 proc., w tym zdecydowanie nie zgadza się 28,1 proc.

Drugie ze stwierdzeń brzmiało: "Od września szkoły powinny wrócić do nauki stacjonarnej". 86,9 proc. badanych odpowiedziało, że się z nim zgadza, w tym 74,6 proc., że zdecydowania się zgadza. Nie zgadza się z tym stwierdzeniem 6,1 proc., w tym zdecydowanie nie zgadza się 1,3 proc.

Trzecie ze stwierdzeń brzmiało: "Szkoły są dobrze przygotowane do ponownego przyjęcia uczniów i zapewnienia im bezpieczeństwa (tj. wdrożono odpowiednie procedury)". 54 proc. badanych odpowiedziało, że się z nim zgadza, w tym 29,2 proc., że zdecydowania się zgadza. Nie zgadza się z tym stwierdzeniem 18,8 proc., w tym zdecydowanie nie zgadza się 5,1 proc.

Rodzice pytani byli także, jakie są ich największe obawy związane z powrotem dziecka do szkoły do nauki w trybie stacjonarnym. Badani mogli maksymalnie wskazać trzy odpowiedzi.

68 proc. podało, że obawia się kolejnej fali koronawirusa i związanego z nią powrotu do nauki zdalnej, 63 proc. wskazało, że w przypadku nauki zdalnej obawia się zbyt wielu godzin spędzonych przed komputerem i w internecie, 56 proc., że obawia się pogorszenia kondycji psychicznej dziecka w razie kolejnych restrykcji i nauki zdalnej, 36 proc., że obawia się zarażenia się przez dziecko koronawirusem SARS-CoV-2, 13 proc., że obawia się nieprzestrzegania w szkole reżimu sanitarnego.

6 proc. odpowiedziało, że boi się nieszczęśliwego wypadku w szkole lub poza nią, 2 proc., że boi się samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu. 6 proc. badanych przyznało, że nie ma żadnych obaw, a jeden procent, że nie ma zdania. Jeden procent rodziców wskazało na odpowiedź "inne".

W badaniu było też pytanie do rodziców, jakie działania profilaktyczne podejmują, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Badani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

63 proc. odpowiedziało, że pilnuje, aby dziecko przestrzegało podstawowych zasad higieny (tj. mycia rąk, noszenia maseczki, zasłaniania ust podczas kichania/kaszlu), 58 proc. podało, że rozmawia z dzieckiem o zagrożeniach, z którymi może się zetknąć.

36 proc. odpowiedziało, że dba o higienę cyfrową dziecka (by nie spędzało za dużo czasu w internecie), 34 proc. podało, że pilnuje, aby dziecko podczas aktywności korzystało z ochraniaczy/kasku, 32 proc., że wykupuje ubezpieczenie NNW (od następstw niebezpiecznych wypadków), 29 proc., że uczy dziecko zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, 20 proc., że dba, aby dziecko zawsze było pod opieką osoby dorosłej.

5 proc. badanych przyznało, że nie podejmuje żadnych działań. 4 proc. wskazało odpowiedź "inne".

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Nationale-Nederlanden przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych 13-14 sierpnia 2021 r. W ramach badania ilościowego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CATI, na grupie dorosłych Polaków mąjących dzieci w wieku szkolnym, liczącej 292 osoby.

Tak Joanna Senyszyn odpoczywa od wielkiej polityki