snieg

i

Autor: Pixabay

ZIMA

Pora chwycić za łopaty. Płocka Straż Miejska sprawdza czy macie odśnieżone przed posesją

2024-01-18 6:54

W związku z wystąpieniem opadów śniegu i koniecznością odśnieżania chodników Straż Miejska w Płocku przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach, administratorach i zarządcach posesji. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a także nie składowanie śniegu bezpośrednio wokół pni drzew.

Właściciele nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych - Mówi Jolanta Głowacka rzecznik SM w naszym mieście.

Zarządca ma też obowiązek posprzątania pozostałego piasku i kruszywa, gdy śnieg już stopnieje.