Płock

i

Autor: Urząd Miasta Płocka

Remont ulicy Stommy zakończony!

2020-02-12 11:17

Jej kompleksowa modernizacja oraz budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 12 kosztowała prawie dwa miliony złotych. Prace trwały od lipca ubiegłego roku. Podczas remontu rozebrana została zużyta nawierzchnia asfaltowa oraz nierówne chodniki. Ich miejsce zastąpiła kostka. Wykonano tam także nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

Oblicze ulicy zmieniło się nie do poznania. W trakcie remontu rozebrana została zużyta nawierzchnia asfaltowa drogi oraz nierówne chodniki. Ich miejsce zastąpił, długi na 276 metrów, ciąg pieszo-jezdny z kostki. Wykonana została tam także nowa kanalizacja deszczowa oraz lepsze oświetlenie. Miasto zadbało także o bezpieczeństwo przechodniów projektując progi zwalniające.

Prace objęły także najbliższą okolicę Miejskiego Przedszkola nr 12. Przy jego budynku powstał parking na dziesięć miejsc, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, a od strony ul. Misjonarskiej plac manewrowy. Zaobserwować tam można też nową wiatę śmietnikową oraz ogrodzenie od strony ul. Stommy i parkingu. Przed wejściem do przedszkola powstał natomiast chodnik. Ustawiono tam także słupki zabezpieczające.

Płock

i

Autor: Urząd Miasta Płocka
Płock

i

Autor: Urząd Miasta Płocka

Ratusz poinformował także o tym, co dokładnie objęła inwestycja:

- rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów
- budowa ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią z kostki betonowej na odcinku 276mb z szerokością części jezdnej 3,0m i części pieszej szer. zmiennej 1,5- 2,15 [m]
- budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami i wpustami deszczowymi.
- budowa oświetlenia ulicznego
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Stommy
- budowa parkingu z nawierzchnią z kostki betonowej na 10 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych
- budowa placu manewrowego (od strony ul.Misjonarskiej) z nawierzchnią z kostki betonowej
- budowa chodników i przebudowa opaski wokół budynku przedszkola
- budowa wiaty śmietnikowej
- budowa ogrodzenia przedszkola od ulicy Stommy i wokół parkingu
- budowa odwodnienia (wpustu) parkingu