Strażak

i

Autor: Pixabay

Samorząd Mazowsza wesprze modernizację 24 strażnice OSP

2022-05-27 8:24

Już niebawem 24 strażnice osp z subregionu płockiego zostaną zmodernizowane lub wyremontowane. Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego. Na ten cel władze Mazowsza zarezerwowały ponad 657 tys. zł.

W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazły się wśród nich także 24 strażnice z subregionu płockiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył ponad 657 tys. zł.

– Dofinansowujemy nie tylko zakup specjalistycznego sprzętu czy samochodów. Pomagamy również w remontach strażnic OSP. To ogromnie ważne inwestycje, ponieważ pomagamy jednostkom w zapewnieniu gotowości bojowej. Środki, które przyznaliśmy można przeznaczyć na modernizacje i remonty części bojowych strażnic. Czyli tych miejsc, które są wykorzystywane przez strażaków do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom danej gminy, przechowywania sprzętu strażackiego czy garażowania aut - mówi Adam Struzik marszałek Mazowsza.

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich.

tabelka OSP

i

Autor: Mazowsze.pl