Utalentwany Ratusz

i

Autor: Urząd Miasta Płock

Utalentowani uczniowie z Płocka mają szansę zgarnąć nawet 6 tysięcy złotych

2022-09-21 7:06

Płockie Talenty to nazwa nowego stypendium dla uczniów szkół działających na terenie Płocka. Na realizację programu miasto przeznaczyło w tym roku 286 tys. zł.

Stypendia są przyznawane m.in. laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, a także laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych oraz absolwentom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najwyższymi wynikami na maturze lub egzaminie ósmoklasisty. Najniższa możliwa kwota stypendium to tysiąc, a najwyższa – 6 tysięcy złotych. Jest to kwota przyznawana jednorazowo.

- Wspieramy utalentowanych, pracowitych i ambitnych uczniów płockich szkół – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Chcemy w ten sposób uhonorować ich i nagrodzić za zaangażowanie oraz ciężką pracę, a także ułatwić rozwój i osiąganie kolejnych celów.

Wnioski o stypendia dla uczniów mogą składać dyrektorzy szkół działających na terenie Płocka. Mają na to czas do 20 lipca każdego roku. Wnioski ocenia komisja, powołana zarządzeniem prezydenta, w skład której wchodzą przedstawiciele ratusza oraz radni Rady Miasta Płocka.

W tegorocznej, pierwszej edycji programu stypendia otrzymały 93 osoby. 17 z nich spełniło więcej niż jedno kryterium. Najwyższą kwotę – 6 tys. zł – otrzymały dwie osoby. Łączna suma na przyznane w tym roku stypendia z programu Płockie Talenty to 286 tys. zł.