Słodki

i

Autor: Akademia Mazowiecka w Płocku

Edukacja

Za sterami Akademi Mazowieckiej bez zmian. Reelekcja prof. Macieja Słodkiego

2024-03-18 7:53

12 marca 2024 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. n. med. Macieja Słodkiego na Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku na kadencję 2024- 2028. Obecnie sprawujący tą funkcję Rektor był jedynym kandydatem i uzyskał poparcie wszystkich elektorów.

Prof. Maciej Słodki, jest związany z Akademią Mazowiecką w Płocku od 2009 r. Uczestniczył w tworzeniu pierwszych w Płocku kierunków studiów medycznych, pełniąc funkcję pełnomocnika rektora ds. utworzenia i organizacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W latach 2010-2016 był dyrektorem tego instytutu. Pod kierownictwem prof. Macieja Słodkiego dokonano zmian strukturalnych uczelni, które polegały na przekształceniu instytutów w wydziały, utworzeniu katedr oraz powołaniu Collegium Medicum. Akademia Mazowiecka w Płocku uzyskała kategorie naukowe B+ w dwóch dyscyplinach, nauki o polityce i administracji oraz pedagogika. Wymienione osiągnięcia umożliwiły utworzenie z dniem 1 października 2022 r.

Akademii Mazowieckiej w Płocku na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. Była to pierwsza uczelnia zawodowa w Polsce, która przekształcała się w akademię w wyniku spełnienia wszystkich ustawowych kryteriów. W 2023 r. uzyskano prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o rodzinie. Ponadto rozwinięto Dział Nauki oraz Wydawnictwo Naukowe, które obecnie znajduje się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozbudowana została także baza naukowa i dydaktyczna o nowe budynki, pracownie.

Rektor Maciej Słodki doprowadził do uruchomienia w 2023 r. kształcenia na kierunku lekarskim. Za jego kadencji oddano do użytku jeden z, powstających obecnie, budynków kompleksu Collegium Medicum. Docelowo będzie to trzykondygnacyjny budynek z pracowniami, salami dydaktycznymi i symulacyjnymi, salą wirtualnej rzeczywistości, blokiem operacyjnym, salą z karetką pogotowia ratunkowego oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym.