BOP2024

i

Autor: Urząd Miasta Płock

BOP

Zgłoś pomysł do Budżetu Obywatelskiego Płocka! Czeka przeszło 6 milionów złotych

2024-02-27 10:07

26 lutego wystartował nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka. Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu ponad 6,3 mln zł.

Przedstawione teraz przedsięwzięcia będą realizowane w 2025 rok. Oczywiście, jeżeli w głosowaniu zaplanowanym na wrzesień wskażą je mieszkańcy. Pomysły przyjmowane są do 17 marca. Później będą sprawdzane

Wszyscy chcemy, aby Płock był najlepszym miejscem do życia. Jednym z narzędzi wpływania na jego rozwój jest Budżet Obywatelski Płocka. Dzięki pomysłom mieszkańców, zgłoszonym w poprzednich dwunastu edycjach, zyskaliśmy nowe miejsca do rekreacji, boiska i zieleń. Zapraszam do składania projektów i współdecydowania o naszym mieście – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W regulacjach trzynastej edycji BOP zaszły zmiany. Wprowadzono je po konsultacjach z mieszkańcami. Niezmiennie pula Budżetu Obywatelskiego Płocka, w tym roku 6,3 mln zł, jest podzielona między projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Nowe zasady określają katalog projektów, które mają wyłącznie charakter ogólnomiejski. Dotyczą oświaty – przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych itd., żłobków i innych placówek opiekuńczych (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz miejskich instytucji kultury. Ponadto jeden projekt obejmuje tylko jedno zadanie i jedną lokalizację, a po zrealizowaniu musi być ogólnodostępny – nieodpłatnie i dla wszystkich chętnych (w przypadku inwestycji czy zakupu wyposażenia przez określoną liczbę godzin w tygodniu). Nie można zgłaszać pomysłów, które zakładają wykonanie jedynie dokumentacji projektowej czy części większej całości, postawienie pomnika albo generują duże koszty eksploatacji. Szczegółowe kryteria, które muszą spełnić zgłaszane projekty znajdziemy na stronie mojemiasto.plock.eu, poświęconej wszystkim edycjom BOP.

Tak jak dotychczas składać projekty (jak i głosować) mogą wszyscy mieszkańcy Płocka, bez względu na wiek. Osoby poniżej 13 roku życia muszą mieć zgodę opiekuna prawnego.

Są trzy sposoby złożenia projektów:

  • elektronicznie na formularzu dostępnym na stronie internetowej mojemiasto.plock.eu. Niezbędne załączniki należy dołączyć w formie skanu;
  • pocztą, wysyłając wypełniony wniosek wraz z załącznikami na adres Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1. Koniecznie w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”. O terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego;
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (wejście od ul. Zduńskiej). Tu też składa się wypełniony papierowy formularz wraz z załącznikami.

Wszystkie formularze znajdziemy tu.