BOP AN

i

Autor: Urząd Miasta Płock

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego Płocka. Mieszkańcy zdecydowali o podziale 5,6 mln zł

2022-09-28 11:48

Przez jedenaście lat trwania budżetu obywatelskiego płocczanie zgłosili blisko tysiąc pomysłów, a wybrali do realizacji sto czterdzieści dziewięć, rozdysponowując w ten sposób ponad pięćdziesiąt milionów złotych. Co tym razem wybrali płocczanie?

Mieszkańcy do realizacji w 2023 roku wybrali dwa projekty ogólnomiejskie i dwanaście osiedlowych. Na pomysły skierowane do całego miasta było przeznaczone ponad 2,2 mln zł. Większość tej kwoty, 2,1 mln zł pochłonie przebudowa 140-metrowego fragmentu ul. Lasockiego, na którą oddano ponad półtora tysiąca głosów. Także z puli ogólnomiejskiej zostanie rozbudowany o nowe urządzenia plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Piasta Kołodzieja 7.

Natomiast na pomysły realizowane na osiedlach przeznaczono w sumie blisko 3,4 mln zł. Przy czym te środki są podzielone na dwie równe części po 1,69 mln zł, bo projekty osiedlowe wybierane są z dwóch list. W jednej decyduje liczba zdobytych głosów, a w drugiej brana jest też pod uwagę liczba mieszkańców danego osiedla . Dzięki temu mniejsze osiedla mają szansę zrealizować swoje pomysły.

Wybrane projekty osiedlowe – lista rankingowa:

 • Projekt nr 7 – Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego – os. Łukasiewicza – 745 głosów
 • Projekt nr 16 – Z tradycją w nowoczesność – os. Kochanowskiego – 717 głosów
 • Projekt nr 19 – Nowoczesność i zdrowie – os. Dworcowa – 573 głosów
 • Projekt nr 44 – Nowoczesne pracownie informatyczne – os. Kolegialna – 359 głosów
 • Projekt nr 53 – Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17-os. Miodowa – 327 głosów
 • Projekt nr 13 – Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu samopomocy w Płocku – os. Kochanowskiego – 56 głosów

Wybrane projekty osiedlowe – lista procentowa:

 • Projekt nr 2 – Rowerem przez Góry – etap I – os. Góry
 • Projekt nr 15 – E-…Edukacja – os. Dworcowa
 • Projekt nr 28 – Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III – os. Imielnica
 • Projekt nr 57 – Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku – os. Tysiąclecia
 • Projekt nr 50 – Modernizacja siłowni pod chmurką przy ul. Traktowej – os. Winiary
 • Projekt nr 33 – Festyn międzypokoleniowy – os. Miodowa

Frekwencja w głosowaniu wyniosła prawie 8%, co oznacza, że uczestniczyło w nim 8 810 osób.